TOUR SOUTĚŽÍ 2018

Dovolte, abych touto cestou poděkoval vedení města Sokolova za finanční podporu mé taneční skupiny Beat Generation na Tour soutěži v roce 2018.
Bude to dlouhá cesta, která nejen mě, ale všem dětem a členům této taneční skupiny dá nezapomenutelný zážitek a díky spolupráci s MDK Sokolov  a městu Sokolov, můžeme tak tuto Tour 2018 zahájit.

 

S tancem v srdci
Vedoucí taneční skupiny Beat Generation Roman Krátký 
BG Tour 2018